Pienkonehuolto Turku

Soita tai varaa aika pienkonehuoltoon

Pienkonehuolto

JS Systems huoltaa ja korjaa myös ylei­simmät pien­koneet Turussa. Huol­lamme esi­mer­kiksi ruo­hon­leik­kurit, sii­ma­leik­kurit, moot­to­ri­sahat ja muut vas­taavat pien­koneet ammattitaidolla.

Vuo­si­huollon ja kausi­huollon lisäksi saat meiltä myös vika­kor­jaukset kil­pai­lu­ky­kyiseen hintaan.

Muista vuosittainen pienkoneiden huolto

Pien­koneet olisi aina hyvä huoltaa vähintään kerran vuo­dessa parhaan toi­min­ta­kyvyn var­mis­ta­mi­seksi. Milloin vii­meksi olet tar­kis­tanut esi­mer­kiksi ruo­hon­leik­kurin öljyt?

Pien­ko­neiden perus kausi­huoltoon sisältyy tar­vit­tavat suo­dat­timet, öljyt, kuluvat syty­tysosat, kaa­sut­timen puh­distus ja mah­dol­listen sara­noiden tai nivelien rasvaus sekä koe­käyttö moot­torin parhaan toi­minnan var­mis­ta­mi­seksi huollon jälkeen.